SUGAR

SUGAR – en kartläggning av Sockerberoende

SUGAR står för Sugar Use General Assessment Recording och är ett instrument för bedömning och kartläggning av patologiskt ätmönster av socker/mjöl enligt ICD-10:s kriterier för alkohol och drogberoende (International Classification of Diseases and Related Health Problems). Genom Sammanställning av SUGAR- intervjun får du en klar bild av de negativa konsekvenserna orsakade av kontrollförlust över vissa födoämnen som socker/mjöl och kan ge. Du får även rekommendationer för lämpliga åtgärder baserade på ovanstående diagnoskriterier, din egen berättelse samt annan relevant information.
En SUGAR går till som så att du får formulär att besvara innan den tidsbestämda intervjun. Dessa formulär ger mig en beskrivning av dig som person som förbereder för den 1,5 timme långa SUGAR-intervjun som består av ett 70-tal frågor som du enkelt besvarar. Efter intervjun sammanställs resultatet och vi bestämmer en ny tid för att gå igenom det tillsammans i ett återkopplings samtal.

Vad som ingår:

  • Förberedande frågor
  • SUGAR intervju
  • Återkopplings samtal
  • Diagram
  • Diagnos
  • Åtgärdsplan

På återkopplingen får du svar på om det är ett skadligt bruk eller om du har ett patologiskt bruk av socker/mjöl. Du får även rekommendationer på lämpliga åtgärder anpassade till dig och där du befinner dig i din process.
Pris: 6 250: – inkl. moms för privatperson och exkl. moms för företag.