Testa Dig!

2 eller fler Ja indikerar ett problem och eller beroende

U N C O P E
U = Unplanned use – Oplanerat användande
N = Neglect – Försummat annat
C = Cut Down – Velat minska
O = Objections – Andra klagat
P = Preoccupation – Upptagen i tankar
E = Emotional discomfort – Känslomässig lindring
Ett UNCOPE test ger endast en indikation om hur det kan vara.

2 eller fler Ja indikerar ett problem och eller beroende. Då rekommenderar jag det
diagnostiska instrumentet SUGAR  som kan kartlägga om du har ett patologiskt (sjukligt)
bruk eller ett skadligt bruk.